Kontejnerska plinska elektrarna v Centru za ravnanje z odpadki Puconci

Mala plinska elektrarna na odlagališču nenevarnih komunalnih odpadkov Puconci je elektroenergetski objekt za soproizvodnjo električne in toplotne energije. Poganja jo deponijski plin, ki nastaja med razpadom biološko razgradljivih odpadkov na odlagališču. Kvaliteta deponijskega plina je dolgoročno ustrezna za njegovo smotrno energetsko izrabo na način zgorevanja v plinskem motorju za soproizvodnjo električne in toplotne energije.

Zaradi negativnega vpliva deponijskega plina na ozračje in podtalnico je njegova uporaba v energetske namene vse pomembnejša in gospodarnejša, kar je razvidno tudi iz številnih primerov njegove uporabe v različnih državah Evrope in sveta. V državah EU se v povprečju energetsko izrabi približno 60 odstotkov zajetega deponijskega plina.V času obratovanja elektrarne na deponiji se zmanjša nevarnost eksplozije, količina smradu in efektne emisije toplogrednih plinov.

Naročnik:
Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. (CEROP d.o.o.)
Zgrajeno:
2014
Obseg del:

Elektrarna je sestavljena iz plinskega motorja s prigrajenim generatorjem za soproizvodnjo 330 kW električne in 345 kW toplotne energije, transformatorske postaje, naprave za sinhronizacijo, povezovalnega plinovoda ter spremljajočih napeljav, naprav in opreme. Proizvedena električna energija se bo pretežno porabila za lastni odjem objektov na lokaciji CEROP, preostali del pa bo kot višek oddan v elektro energetski sistem. Proizvedena toplotna energija se bo delno porabila za segrevanje zraka pod zasipnicami na deponiji, višek pa se bo v prvi fazi oddajal v okolje.

Kasneje bo naročnik zgradil rastlinjake, kjer se bo višek proizvedene toplotne energije koristno uporabil za njihovo segrevanje. V sklopu projekta je predvidena tudi rekonstrukcija obstoječe kompaktne plinske črpalke z baklo, tako da bo možno njeno obratovanje skupaj z novo plinsko elektrarno. Pogodbena dela zajemajo izvedbo gradbenih, strojnih in elektro del ter dobavo in montažo napeljav, naprav in opreme, zagone in poskusno obratovanje, šolanje uporabnika za rokovanje s kogeneracijo ter njeno 10-letno servisiranje in vzdrževanje.

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov. Sprejmi piškotke Kaj so piškotki?