Posodobitev primarne energetske oskrbe v Splošni bolnišnici Celje z dogradnjo trigeneracije

Rudis, kot priznan specialist za projektiranje in gradnjo sodobnih naprav za učinkovito rabo energije, je v Splošni bolnišnici Celje zgradil trigeneracijsko postrojenje

EU ima na področju podnebnih sprememb in energije jasne cilje, eden izmed ciljev je zmanjšanje rabe energije z izboljšanjem energetske učinkovitosti. Pri planiranju oskrbe z energijo je potrebno v čim večji meri izkoristiti primarno energijo pogonskega goriva in proizvesti maksimalno količino toplotne, električne in hladilne energije. Učinkovitost sočasne proizvodnje toplotne in električne energije lahko izboljšamo z dodatno vključitvijo absorpcijskih hladilnikov in tako odvečno toploto,  ki nastaja v prehodnem in poletnem obdobju, koristimo za pogon absorpcijskega hladilnika.

V Splošni bolnišnici Celje so z energetsko sanacijo objektov začeli že v letu 2010 z zamenjavo strešne kritine z izolacijo podstrešja, zamenjavo oken in vrat, zamenjavo elektro-strojnih inštalacij ter z izgradnjo novega fasadnega ovoja.

Soproizvodnja je energetsko najbolj učinkovit način izrabe fosilnih goriv

11.  januarja 2013 je na osnovi javnega razpisa Rudis kot najugodnejši ponudnik s Splošno bolnišnico Celje podpisal pogodbo za posodobitev primarne energetske oskrbe z dogradnjo trigeneracijskega postrojenja, ki zajema soproizvodnjo električne energije, toplote in hladu.

Naročnik:
Splošna bolnišnica Celje
Zgrajeno:
2013
Obseg del:

Posodobitev primarne energetske oskrbe z dogradnjo trigeneracije

Opis del:

Pogodbena dela so zajemala rekonstrukcijo kotlovnice z zamenjavo parnih kotlov, zamenjavo toplotne postaje para-voda in pomožnih sistemov v kotlovnici. V okviru kotlovnice se je v bivši prostor za rezervoar ekstra lahkega kurilnega olja vgradilo kogeneracijsko postrojenje, sestavljeno iz dveh naprav za sočasno proizvodnjo električne in toplotne energije. V zimskem času se proizvedena toplota uporablja za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne vode. V letnem času pa se toplota vodi v absorpcijski hladilnik, ki proizvaja hlajeno vodo 6/12°C za potrebe hlajenja prostorov bolnišnice. Proizvedena električna energija se porabljala za lastne potrebe bolnišnice, morebitni viški pa se oddajajo v elektro energetsko omrežje.

Izvedla se je tudi zamenjava vseh toplotnih podpostaj bolnišnice z novimi s sodobnim regulacijskim sistemom. V sklopu projekta je vzpostavljen tudi novi centralni nadzorni sistem, ki skrbi za optimalno delovanje celotnega energetskega sistema bolnišnice.

Vsa pogodbena dela so bila končana v roku osmih mesecev od uvedbe v delo, sama izvedba pa je bila izredno zahtevna, saj se je bolnišnična dejavnost morala nemoteno izvajati. V sklopu pogodbenih del Rudisa je tudi 10-letno vzdrževanje in servisiranje kogeneracijskega postrojenja.

Tehnični podatki:
  • Qel.energije: 2 x 499 kW
  • Qtoplote (temperaturni režim 70/90o C): 2 x 595 kW
  • Qtoplote (temperaturni režim 75/105o C): 2 x 573 kW
  • Qhlajenja (temperaturni režim 90/70o C): 858 kW
  • Qhlajenja (temperaturni režim 105/75o C): 861 kW 

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.
Sprejmi piškotke Zavrni piškotke Kaj so piškotki?